Εταιρίες - Επιχειρήσεις

Κατασκευή Ιστοσελίδων

  • Επαγγελματικός σχεδιασμός ανάλογα με το είδος της επιχείρησης
  • Προκαθορισμένο κόστος μετά από συνεννόηση με τον πελάτη
  • Συνεργασία προγραμματιστών-γραφιστών για άριστο αισθητικό και τεχνολογικό αποτέλεσμα
  • Με τη δυνατότητα  χρήσης και προβολής από φορητές συσκευές
  • Βέλτιστες Πρακτικές Εφαρμογών Κινητού Παγκόσμιου Ιστού (Mobile Web Application Best Practices).                      
  • Δυνατότητα εύκολης και ανοιχτής πρόσβασης από όλους τους χρήστες, ανεξάρτητα της υποδομής που διαθέτουν οι χρήστες και του φυλλοµετρητή ιστού που χρησιμοποιούν
  • Με προσβασιμότητα από άτομα με αναπηρία.
  • Εναρμόνιση της ιστοσελίδας με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασία Δεδομένων (GDPR)

NefroKomotini

Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης

2001 Ορόσημο

Φροντηστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

AΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

Ιδιόκτητα Αστικά Ακίνητα

Pantheon Komotini

Διαμερίσματα

Eπιθυμείτε να αναλάβουμε το σχεδιασμό και του δικού σας website?

© Copyright 2019 Oprimum Informatics . All Rights Reserved.

Search