Πρόγραμμα
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Το πρόγραμμα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ» έχει δημιουργηθεί από την OPTIMUM πληροφορική για τους Ιατρικούς Συλλόγους ώστε να μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες τους στην ηλεκτρονική εποχή που ζούμε και να απλουστεύει τις εργασίες που γίνονται σε έναν Ιατρικό Σύλλογο

© Copyright 2019 Oprimum Informatics . All Rights Reserved.

Search